Logo

Doradztwo i Szkolenia Tomasz Chmielewski

regulamin świadczenia usług

Doradztwo i Szkolenia Tomasz Chmielewski
ul. Blacharska 8h/1
53-206 Wrocław
NIP 669-153-07-31    REGON 020779522
nr rachunku bankowego: Bank Pekao S.A. 10 1240 6670 1111 010 1905 9759

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Medyczną nr 000000121716-L-69